พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย
พวงหรีด โทร 086-180-7041

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
ตัวอย่าง พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 
 

พวงหรีด ภาคเหนือ

พวงหรีด ภาคอีสาน

พวงหรีด ภาคกลาง

พวงหรีด ภาคตะวันออก

พวงหรีด ภาคตะวันตก

พวงหรีด ภาคใต้
       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.
พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

พวงหรีด เชียงใหม่ ,ร้านดอกไม้ เชียงใหม่

พวงหรีด.com บริการ ส่งพวงหรีด ในจังหวัดเชียงใหม่   สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
D18.jpg  
พวงหรีด เชียงใหม่
D19.jpg  
พวงหรีด เชียงใหม่
D2.jpg  
พวงหรีด เชียงใหม่

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ

 
พวงหรีด.com บริการ ส่งพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่  
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

บริการส่ง พวงหรีด ไปยังอำเภอต่างๆใน จังหวัดเชียงใหม่

อ.เมือง เชียงใหม่ จอมทอง แม่แจ่ม    เชียงดาว    ดอยสะเก็ด    แม่แตง
แม่ริม สะเมิง ฝาง   แม่อาย   พร้าว   สันป่าตอง
สันกำแพง   สันทราย   หางดง   ฮอด   ดอยเต่า   อมก๋อย
สารภี   เวียงแหง   ไชยปราการ   แม่วาง   แม่ออน   ดอยหล่อ
กัลยาณิวัฒนา                    
 

บริการส่ง พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ และวัดต่างๆใน จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวัด เช่น

พวงหรีด เชียงใหม่   วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร 
ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร - พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
ตั้งอยู่บนยอด ดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร
วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) - พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
(เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือ วัดเจ็ดยอด)
ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดสวนดอก - พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดท่าตอน - พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร - พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าดาราภิรมย์ - พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
อยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอแม่ริม และค่ายดารารัศมี
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ฯลฯ
 

พวงหรีด อ.เมือง เชียงใหม่ พวงหรีด จอมทอง พวงหรีด แม่แจ่ม    พวงหรีด เชียงดาว          
พวงหรีด แม่แตง   พวงหรีด สันป่าตอง   พวงหรีด อมก๋อย   พวงหรีด ดอยหล่อ        
พวงหรีด แม่ริม พวงหรีด สะเมิง พวงหรีด ฝาง   พวงหรีด แม่อาย        
พวงหรีด สันกำแพง   พวงหรีด สันทราย   พวงหรีด หางดง   พวงหรีด ฮอด        
พวงหรีด สารภี   พวงหรีด เวียงแหง   พวงหรีด ไชยปราการ   พวงหรีด แม่วาง        
พวงหรีด ดอยสะเก็ด   พวงหรีด พร้าว   พวงหรีด ดอยเต่า   พวงหรีด แม่ออน        
พวงหรีด กัลยาณิวัฒนา                    
 
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
   

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap