พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย
พวงหรีด โทร 086-180-7041

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
ตัวอย่าง พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 
 

พวงหรีด ภาคเหนือ

พวงหรีด ภาคอีสาน

พวงหรีด ภาคกลาง

พวงหรีด ภาคตะวันออก

พวงหรีด ภาคตะวันตก

พวงหรีด ภาคใต้
       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.
พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

พวงหรีด เชียงราย , ร้านดอกไม้ เชียงราย

พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ในจังหวัดเชียงราย   สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
D38.jpg  
พวงหรีด เชียงราย
D54.jpg  
พวงหรีด เชียงราย
D41.jpg  
พวงหรีด เชียงราย

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ

 
พวงหรีด.com บริการส่งพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเชียงราย  
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
              

อำเภอต่างๆใน จังหวัดเชียงราย

อ.เมือง เชียงราย เวียงชัย (12 กิโลเมตร) เชียงของ (141 กิโลเมตร)    เทิง (64 กิโลเมตร)          
พาน (46 กิโลเมตร) ป่าแดด (52 กิโลเมตร) แม่จัน (20 กิโลเมตร)   เชียงแสน (60 กิโลเมตร)        
แม่สาย (63 กิโลเมตร)   แม่สรวย (60 กิโลเมตร)   เวียงป่าเป้า (91 กิโลเมตร)   พญาเม็งราย (48 กิโลเมตร)        
เวียงแก่น (140 กิโลเมตร)   ขุนตาล (60 กิโลเมตร)   แม่ฟ้าหลวง (65 กิโลเมตร)   แม่ลาว (15 กิโลเมตร)        
เวียงเชียงรุ้ง (52 กิโลเมตร)   ดอยหลวง (59 กิโลเมตร)                
 

บริการส่ง พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ และวัดต่างๆใน จังหวัดเชียงราย ทุกวัด เช่น

พวงหรีด เชียงราย  
วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ)
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วัดพระแก้ว (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ)
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ)
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วัดจำบอน
ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วัดดอนเจริญ
ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วัดดอนเรือง
ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วัดปงอ้อ
ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วัดรุ่งเรือง
ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วัดศรีบุญเรือง
ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ฯลฯ
   

พวงหรีด อ.เมือง เชียงราย พวงหรีด เวียงชัย พวงหรีด เชียงของ    พวงหรีด เทิง          
พวงหรีด พาน พวงหรีด ป่าแดด พวงหรีด แม่จัน   พวงหรีด เชียงแสน        
พวงหรีด แม่สาย   พวงหรีด แม่สรวย   พวงหรีด เวียงป่าเป้า   พวงหรีด พญาเม็งราย        
พวงหรีด เวียงแก่น   พวงหรีด ขุนตาล   พวงหรีด แม่ฟ้าหลวง   พวงหรีด แม่ลาว        
พวงหรีด เวียงเชียงรุ้ง   พวงหรีด ดอยหลวง                
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap