พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย
พวงหรีด โทร 086-180-7041

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
ตัวอย่าง พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 
 

พวงหรีด ภาคเหนือ

พวงหรีด ภาคอีสาน

พวงหรีด ภาคกลาง

พวงหรีด ภาคตะวันออก

พวงหรีด ภาคตะวันตก

พวงหรีด ภาคใต้
       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.
พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

พวงหรีด นครศรีธรรมราช ,ร้านดอกไม้ นครศรีธรรมราช

พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ในจังหวัดนครศรีธรรมราช   สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
D8.jpg  
พวงหรีด นครศรีธรรมราช
D82.jpg  
พวงหรีด นครศรีธรรมราช
D83.jpg  
พวงหรีด นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ

 
พวงหรีด.com บริการส่งพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

อำเภอต่างๆใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1) อ.เมือง นครศรีธรรมราช 2) พรหมคีรี 3) ลานสกา    4) ฉวาง          
5) พิปูน   6) เชียรใหญ่   7) ชะอวด   8) ท่าศาลา        
9) ทุ่งสง   10) นาบอน   11) ทุ่งใหญ่   12) ปากพนัง        
13) ร่อนพิบูลย์   14) สิชล   15) ขนอม   16) หัวไทร        
17) บางขัน   18) ถ้ำพรรณรา   19) จุฬาภรณ์   20) พระพรหม        
21) นบพิตำ   22) ช้างกลาง   23) เฉลิมพระเกียรติ            
 

บริการส่งพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ และวัดต่างๆใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกวัด เช่น

พวงหรีด นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุฯวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร)
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เดิมชื่อ วัดพระบรมธาตุ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน
นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้
ตามตำนานกล่าวว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ.854 สร้างมามากกว่า 1,500 ปี มีศิลปะการก่อสร้างแบบศรีวิชัย
โดยเจ้าชายธนกุมารและพระนางเหมชาลาและบาคู (นักบวช) ชาวลังกา เป็นผู้นำเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้ว
และสร้างเจดีย์องค์เล็ก ๆ เพื่อเป็นที่หมายไว้
ต่อมาปี พ.ศ. 1093 พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช (พระเจ้าจันทรภาณุ) ได้ทำการสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้น
พร้อมการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่เป็นทรงศาญจิ
วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ)
ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
วัดมะนาวหวาน (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ)
ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง
วัดแจ้ง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ)
ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ฯลฯ
 

พวงหรีด อ.เมือง นครศรีธรรมราช พวงหรีด พรหมคีรี พวงหรีด ลานสกา    พวงหรีด ฉวาง          
พวงหรีด พิปูน   พวงหรีด เชียรใหญ่   พวงหรีด ชะอวด   พวงหรีด ท่าศาลา        
พวงหรีด ทุ่งสง   พวงหรีด นาบอน   พวงหรีด ทุ่งใหญ่   พวงหรีด ปากพนัง        
พวงหรีด ร่อนพิบูลย์   พวงหรีด สิชล   พวงหรีด ขนอม   พวงหรีด หัวไทร        
พวงหรีด บางขัน   พวงหรีด ถ้ำพรรณรา   พวงหรีด จุฬาภรณ์   พวงหรีด พระพรหม        
พวงหรีด นบพิตำ   พวงหรีด ช้างกลาง   พวงหรีด เฉลิมพระเกียรติ            
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap