พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย
พวงหรีด โทร 086-180-7041

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
ตัวอย่าง พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 
 

พวงหรีด ภาคเหนือ

พวงหรีด ภาคอีสาน

พวงหรีด ภาคกลาง

พวงหรีด ภาคตะวันออก

พวงหรีด ภาคตะวันตก

พวงหรีด ภาคใต้
       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.
พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

พวงหรีด หนองคาย,ร้านดอกไม้ หนองคาย

พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ในจังหวัดหนองคาย   สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
D46.jpg  
พวงหรีด หนองคาย
D47.jpg  
พวงหรีด หนองคาย
D48.jpg  
พวงหรีด หนองคาย

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ

 
พวงหรีด.com บริการส่งพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัดหนองคาย  
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
                

อำเภอต่างๆใน จังหวัดหนองคาย

อ.เมือง หนองคาย ท่าบ่อ โพนพิสัย    ศรีเชียงใหม่          
สังคม สระใคร เฝ้าไร่   รัตนวาปี        
โพธิ์ตาก                    
 

บริการส่งพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ และวัดต่างๆใน จังหวัดหนองคาย ทุกวัด เช่น

พวงหรีด หนองคาย
วัดโพธิ์ชัย (โพธิชัย) (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ)
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
วัดโพธิ์ชัย เดิมชื่อ "วัดผีผิว" เนื่องจากบริเวณวัดนี้ใช้เป็นที่เผาผีหรือเผาศพ และมีผีดุ
ต่อมาทางราชการจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ " วัดโพธิ์ชัย " ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
แล้วยกฐานะขึ้นเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
วัดโพธิ์ชัย เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสซึ่งเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน
หลวงพ่อพระใสสร้างขึ้นโดย พระราชธิดาพระเจ้าไชยเชษฐาธราช กษัตริย์แห่ง ล้านช้างนคร
วัดปทุมวนาราม (หนองบัว)
ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
วัดประชาอุปถัมภ์
ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
วัดพระไชยเชษฐาธิราช
ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
วัดราษฎร์บำรุง
ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
วัดศรีอุบลเขต
ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
วัดศาสนกิจบริหาร
ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
วัดสุธรรมนิมิต
ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
วัดป่าธรรมวิเวก
ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
วัดโพนนิสสัย
ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
วัดสมบูรณ์พุทธาราม
ฯลฯ
 

พวงหรีด อ.เมือง หนองคาย พวงหรีด ท่าบ่อ พวงหรีด โพนพิสัย    พวงหรีด ศรีเชียงใหม่          
พวงหรีด สังคม พวงหรีด สระใคร พวงหรีด เฝ้าไร่   พวงหรีด รัตนวาปี        
พวงหรีด โพธิ์ตาก                    
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap