พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย
พวงหรีด โทร 086-180-7041

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
ตัวอย่าง พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 
 

พวงหรีด ภาคเหนือ

พวงหรีด ภาคอีสาน

พวงหรีด ภาคกลาง

พวงหรีด ภาคตะวันออก

พวงหรีด ภาคตะวันตก

พวงหรีด ภาคใต้
       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.
พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

พวงหรีด พัทลุง ,ร้านดอกไม้ พัทลุง

พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ในจังหวัดพัทลุง   สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
D13.jpg  
พวงหรีด พัทลุง
D23.jpg  
พวงหรีด พัทลุง
D3.jpg  
พวงหรีด พัทลุง

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ

 
พวงหรีด.com บริการส่งพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัดพัทลุง  
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

อำเภอต่างๆใน จังหวัดพัทลุง

1) อ.เมือง พัทลุง 2) กงหรา 3) เขาชัยสน    4) ตะโหมด          
5) ควนขนุน   6) ปากพะยูน   7) ศรีบรรพต   8) ป่าบอน        
9) บางแก้ว   10) ป่าพะยอม   11) ศรีนครินทร์            
 

บริการส่งพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ และวัดต่างๆใน จังหวัดพัทลุง ทุกวัด เช่น

พวงหรีด พัทลุง
วัดคูหาสวรรค์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ)
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ถ้ำคูหาสวรรค์ เดิมชาวบ้านเรียกว่า “ถ้ำน้ำเงิน” หรือ “ถ้ำพระ”
ส่วนชื่อคูหาสวรรค์ เชื่อว่าน่าจะมีการเรียกมาอย่างน้อยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ
ถ้ำกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สูงเป็นเวิ้งรูปกรวย ตอนบนมีหินงอกคล้ายรูปช้าง ชาวบ้านเรียกว่า “ช้างผุด”
หรือ หินลับแล พื้นถ้ำปูด้วยอิฐถือปูน มีเจดีย์เล็กๆหนึ่งองค์
มีพระพุทธรูปปูนปั้นและปั้นด้วยดินเหนียวเรียงแถวเป็นระเบียบทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และ ทิศตะวันตก รวม ๓๗ องค์ มีขนาดต่างๆกัน
วัดเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
วัดโคกชะงาย
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
วัดนางลาด
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
วัดควนแร่
ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
วัดชายคลอง
ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
วัดประพาสประจิมเขต
ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
วัดมงคลสุทธาวาส
ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
วัดปัจจันตคาม
ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
วัดชนาธิการาม
ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
วัดมะปริง
ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ฯลฯ
 

พวงหรีด อ.เมือง พัทลุง พวงหรีด กงหรา พวงหรีด เขาชัยสน    พวงหรีด ตะโหมด          
พวงหรีด ควนขนุน   พวงหรีด ปากพะยูน   พวงหรีด ศรีบรรพต   พวงหรีด ป่าบอน        
พวงหรีด บางแก้ว   พวงหรีด ป่าพะยอม   พวงหรีด ศรีนครินทร์            
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap