พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย
พวงหรีด โทร 086-180-7041

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
ตัวอย่าง พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 
 

พวงหรีด ภาคเหนือ

พวงหรีด ภาคอีสาน

พวงหรีด ภาคกลาง

พวงหรีด ภาคตะวันออก

พวงหรีด ภาคตะวันตก

พวงหรีด ภาคใต้
       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.
พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

พวงหรีด ภูเก็ต ,ร้านดอกไม้ ภูเก็ต

พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ในจังหวัดภูเก็ต   สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
D84.jpg  
พวงหรีด ภูเก็ต
D87.jpg  
พวงหรีด ภูเก็ต
D89.jpg  
พวงหรีด ภูเก็ต

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ

 
พวงหรีด.com บริการส่งพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ต  
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
 

อำเภอต่างๆใน จังหวัดภูเก็ต

1) อ.เมือง ภูเก็ต 2) กะทู้ 3) ถลาง               
 

บริการส่งพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ และวัดต่างๆใน จังหวัดภูเก็ต ทุกวัด เช่น

พวงหรีด ภูเก็ต
วัดมงคลนิมิตร หรือ วัดกลาง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ)
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
วัดมงคลนิมิตรเดิมชื่อ วัดกลาง เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2423 สมัยมณฑลภูเก็ต
สันนิษฐานว่าเจ้าเมืองเป็นผู้สร้าง
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2428 ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมงคลนิมิตร
ได้รับพระราชทานยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง ในปี พ.ศ. 2496
แต่ชาวบ้านยังคงเรียกว่า วัดกลาง จนทุกวันนี้
 
วัดเจริญสมณกิจ
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัดถาวรคุณาราม
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัดพิทักษ์สมณกิจ
ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัดอร่ามรัตนาราม
ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัดกิตติสังฆาราม
ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัดสุวรรณคีรีเขต
ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัดไชยธาราราม
ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัดลัฎฐิวนาราม
ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัดสีลสภาราม
ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัดขจรรังสรรค์
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัดโฆษิตวิหาร
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัดวิชิตสังฆาราม
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัดรัษฎาราม
ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัดสว่างอารมณ์
ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัดเทพนิมิตร
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัดนาคาราม
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ฯลฯ
 

พวงหรีด อ.เมือง ภูเก็ต พวงหรีด กะทู้ พวงหรีด ถลาง               
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap