พวงหรีด,ร้านดอกไม้
บริการส่งพวงหรีด ทั่วไทย
พวงหรีด โทร 086-180-7041

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
ตัวอย่าง พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 1
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 2
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 3
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 4
พวงหรีดที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ ชุดที่ 5
 
 

พวงหรีด ภาคเหนือ

พวงหรีด ภาคอีสาน

พวงหรีด ภาคกลาง

พวงหรีด ภาคตะวันออก

พวงหรีด ภาคตะวันตก

พวงหรีด ภาคใต้
       

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด ร้านดอกไม้,พวงหรีด,ร้านพวงหรีด พวงหรีด,ร้านพวงหรีด
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่ กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ.
พวงหรีด.com ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบใหม่
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร 086-180-7041
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้ โทร 086-180-7041
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

พวงหรีด อุดรธานี ,ร้านดอกไม้ อุดรธานี

พวงหรีด.com บริการส่ง พวงหรีด ในจังหวัดอุดรธานี   สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
D43.jpg  
พวงหรีด อุดรธานี
D44.jpg  
พวงหรีด อุดรธานี
D45.jpg  
พวงหรีด อุดรธานี

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ

 
พวงหรีด.com บริการส่งพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆในจังหวัดอุดรธานี  
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
                

อำเภอต่างๆใน จังหวัดอุดรธานี

อ.เมือง อุดรธานี กุดจับ หนองวัวซอ    กุมภวาปี          
โนนสะอาด หนองหาน ทุ่งฝน   ไชยวาน        
ศรีธาตุ   วังสามหมอ   บ้านดุง   บ้านผือ        
น้ำโสม   เพ็ญ   สร้างคอม   หนองแสง        
นายูง   พิบูลย์รักษ์   กู่แก้ว   ประจักษ์ศิลปาคม        
 

บริการส่งพวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ และวัดต่างๆใน จังหวัดอุดรธานี ทุกวัด เช่น

พวงหรีด อุดรธานี พวงหรีด อุดรธานี
วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ)
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดฝ่ายธรรมยุติ มีปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัด คือ
๑.พระพุทธรัศมี
๒.พระพุทธรูปศิลาแลง
๓.ต้นพระศรีมหาโพธิ์
๔.พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุไว้ในพระเศียรพระพุทธรูป พระประธาน มีนามว่า พระพุทธรัศมี และ บรรจุไว้หน้าบันพระอุโบสถ
๕.ธรรมาสน์กูบช้าง
๖.รอยพระพุทธบาทจำลอง
๗.ตู้พระไตรปิฎกลายทองลดน้ำ
๘.พระบรมธาตูธรรมเจดีย์
เป็นสถานที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานแก่ พระญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
และยังมีพระบรมสารีริกธาตุที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานแก่พระญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
ตั้งอยู่ที่ ถนนเพาะนิยม เลขที่ 22 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ทางทิศตะวันตกของหนองประจักษ์ มีเนื้อที่ 40 ไร่
 
วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ)
เดิมชื่อ วัดโนนหมากแข้ง โดยได้รับพระราชทานบรมราชานุญาตสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2507
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 
ฯลฯ
 

พวงหรีด อ.เมือง อุดรธานี พวงหรีด กุดจับ พวงหรีด หนองวัวซอ    พวงหรีด กุมภวาปี          
พวงหรีด โนนสะอาด พวงหรีด หนองหาน พวงหรีด ทุ่งฝน   พวงหรีด ไชยวาน        
พวงหรีด ศรีธาตุ   พวงหรีด วังสามหมอ   พวงหรีด บ้านดุง   พวงหรีด บ้านผือ        
พวงหรีด น้ำโสม   พวงหรีด เพ็ญ   พวงหรีด สร้างคอม   พวงหรีด หนองแสง        
พวงหรีด นายูง   พวงหรีด พิบูลย์รักษ์   พวงหรีด กู่แก้ว   พวงหรีด ประจักษ์ศิลปาคม        
สั่งพวงหรีด โทร 086-180-7041 (พวงหรีด.com )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

พวงหรีด,ร้านพวงหรีด,ส่งพวงหรีด

© Copyright 2011 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย พวงหรีด.com  
 
พวงหรีด.com บริการจัดส่งพวงหรีด และดอกไม้ ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 086-180-7041
พวงหรีด.com ให้บริการ ส่งพวงหรีด ,พวงหรีดดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด,ศาสนสถาน หรือหน่วยงาน ใดๆทั้งสิ้น
sitemap